.
...VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı,  2001- 2005
görüş ve raporlar...


Türkiye 2023: Ulusal Öngörü Çalışması
 
 

Önsöz

Giriş

Dünya'da Öngörü Çalışmaları

Türkiye'de Geleceğe Yönelik Çalışmalar

Türkiye için Yöntem

Öngörü Hazırlık Çalışması

Referanslar

 
...©  DPT, 19.8.1999
plan8.dpt.gov.tr/tr2023/
plan8
dpt