Sayın İnternet Kullanıcıları,
  VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları 13.8.1999 tarihinde imzalanan
Başbakanlık Genelgesi ile başlamıştır.

 
VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı   ( doc dosyası )
.......
Bakanlar Kurulu'nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek,
.......
7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur.
  (13.6.2000)
27.6.2000 tarihli 697 sayılı karar ile son şeklini almıştır.

.MAKROEKONOMİK PROGRAM (2000-2002)
VE
BEŞ AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI


Ekonomik ve Sosyal Konsey'in 27.6.2000 Tarihli Toplantısında
................DPT Müsteşarı Sayın Dr. Akın İZMİRLİOĞLU'nun Sunuş Notu
  (28.6.2000)

........26 Haziran 2000 tarihli ve B.02.1.DPT.0.07.23/2573 sayılı yazı ekinde
...........................Ekonomik ve Sosyal Konsey Üyelerine gönderilen Ayrıntılı Sunuş Notu
  (28.6.2000)

Özel İhtisas Komisyonları
Basında VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı (Haberler / Yorumlar)
Çeşitli kişi ve kurumlarca gönderilen görüş ve raporlar

 

son güncelleme: 01.12.2005

   Ana Sayfa

. . .
. . . . .