.
...VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı,  2001- 2005
özel ihtisas komisyonları:...
petrokimya sanayii...
ve rekabet edebilirlik...
.
 
Çalışma Çerçevesi

Tartışılması Düşünülen Konular

Sanayi Sektörleri Rapor Formatı

İnternet Kaynakları

Başkan

Raportörler

Koordinatörler

Üye Listesi


E-Posta: oik42@oik8.dpt.gov.tr

 
Toplantı Tarihi
Toplantı Yeri
Açıklamalar
24.12.1999  birinci toplantı

 
...©  DPT, 25.11.1999 - 20. 1. 2000
plan8.dpt.gov.tr/petrokim/
plan8
dpt

 
 
 
 
 
 
 


.
...özel ihtisas komisyonları:
...petrokimya sanayii
...ve rekabet edebilirlik
çalışma çerçevesi...

 

1. Temel ve Ara Petrokimyasal Maddeler
 • Etilen 
 • Bütadien 
 • Aromatikler 
 • Vinil Klorür Monomer (VCM) 
 • Stiren 
 • Akrilonitril (ACN) 
 • Saf Tereftalik Asit (PTA) 
 • Kaprolaktam 
 • Etilen Oksit 
 • Etilen Glikol 
 • Ftalik Anhidrit (PA)


 

2. Termoplastikler Alt Komisyonu
 • AYPE 
 • YYPE 
 • LAYPE 
 • PVC 
 • Polipropilen 
 • Polistiren 
 • Akrilonitril Bütadien Stiren 
3. Sentetik Elyaf ve İplik
 • Akrilik Elyaf/İplik
 • Poliester Elyaf/İplik
 • Poliamid Elyaf/İplik
 • Polipropilen Elyaf/İplik

 
 


.
...özel ihtisas komisyonları:
...petrokimya sanayii
...ve rekabet edebilirlik
tartışılması düşünülen konular...

 


 
 

          Çalışma çerçevesinde belirlenen konular ile çalışmalar sırasında üyelerin tartışılmasında yarar olduğunu düşündükleri konulardan oluşacaktır.
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 


.
...özel ihtisas komisyonları:
...petrokimya sanayii
...ve rekabet edebilirlik
internet kaynakları...

 
 
 
 
 
 


.
...özel ihtisas komisyonları:
...petrokimya sanayii
...ve rekabet edebilirlik
başkan, raportörler, koordinatörler...

Başkan M. Faruk Tanır, Petkim
Başkan Yrd Tülin Tercioğlu, Petkim
Raportörler Nurgül Biçer, Petkim
Zuhal Ünsal, Petkim
Koordinatörler
(DPT, santral: 312 230 87 20)
Gülfem Demir, DPT
dahili: 62 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


.
...özel ihtisas komisyonları:
...petrokimya sanayii
...ve rekabet edebilirlik
üye listesi...
.

1. Temel ve Ara Petrokimyasal Maddeler

Başkan : Nihat Gürbüz Petkim 
Başkan Yrd. : A.Reşat Çetintaş Petkim 

     Levent Diker, Petkim 
     Hikmet Ünalan, Petkim 
     Ertuğrul Özdoğan, Petkim 
     Ayhan Şanlıtürk, Petkim 
     Hüseyin Albayrak, Petkim 
     Erhan Olcay, Petkim 
     Nejat Öktem, Petkim 
     Pınar Bedük, Petkim 
     Bilge Eriç, Petkim 
     Ekrem Uygun, Petkim 
     Yasemin Başar, Petkim 
     Fatih Atalar, Petkim 
     Nilüfer Düzgören, Petkim 
     Emel Gül, Petkim 
     Şengül Şenol, Petkim 
     Filiz Gürlek Yıkılmaz, 
          Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
     Volkan Berker, Dış Ticaret Müst. 
     Gürkan Süzer, Dış Ticaret Müst. 
     Sibel Semizer, D.İ.E. 
     Akın Yücel, Hazine Müst. 
     Aygen Reşat, 
          Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
     Perizat Çelebi, 
          Türkiye Kalkınma Bankası 
     Engin Ardanuç, TÜPRAŞ 
     Haydar Hazer, Çevre Bakanlığı

2. Termoplastikler 
 

Başkan : Abdülkadir Tuncer Petkim
Raportör : Erkan Tüfekçioğlu Petkim

     İslam Koyunkaya, Petkim 
     Akif Yamalı, Petkim 
     Kemalettin Atalay, Petkim 
     Mehmet Ali Yağcı, Petkim 
     Muzaffer Sipahioğlu, Petkim 
     Ali Akgün, Petkim 
     D. Ali Yeşilyurt, Petkim 
     Mehmet Gümüşkazma, Petkim 
     Nihat Demirel, Petkim 
     Leyla Doğan, Petkim 
     Zeliha Büyükakgül, Petkim 
     Sibel Semizer, D.İ.E. 
     Filiz Gürlek Yıkılmaz, 
          Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
     Volkan Berker, Dış Ticaret Müst. 
     Gürkan Süzer, Dış Ticaret Müst. 
     Akın Yücel, Hazine Müst. 
     Perizat Çelebi, 
          Türkiye Kalkınma Bankası 
     Aygen Reşat, 
          Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
     Haydar Hazer, Çevre Bakanlığı
 
 
 

 


3. Sentetik Elyaf ve İplik
 

Başkan : Mustafa Yılmaz AKSA
Raportör : 

     Çiğdem Erdemir, Sönmez Flament 
     İsmail Ertaş, Korteks 
     Yaşar Atacık, SASA 
     Arzu Ayvaz, TSKB 
     Volkan Berker, Dış Ticaret Müst. 
     Gürkan Süzer, Dış Ticaret Müst. 
     Akın Yücel, Hazine Müsteşarlığı 
     Perizat Çelebi, 
          Türkiye Kalkınma Bankası 
     Aygen Reşat, 
          Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
     Sibel Semizer, D.İ.E.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
...özel ihtisas komisyonları:
...petrokimya sanayii
...ve rekabet edebilirlik
açıklamlar...
.
 


 
 

          24/12/1999 tarihinde yapılan İlk toplantıda;
 • başkan ve raportör seçilmiş,
 • alt komisyonlar oluşturularak üyeler arasında görev dağılımı yapılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
...©  DPT, 25.11.1999 - 20. 1. 2000
plan8.dpt.gov.tr/petrokim/
plan8
dpt