.
...VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı,  2001- 2005
özel ihtisas komisyonları:...
nüfus...
.
Çalışma Çerçevesi

Tartışılması Düşünülen Konular

İnternet Kaynakları

E-Posta: oik04@oik8.dpt.gov.tr

Başkan

Raportörler

Koordinatörler

Üye Listesi

Nüfus ÖİK Taslak Raporu


Toplantı Tarihi
Toplantı Yeri
Açıklamalar
 8.12.1999 Saat: 9:30 Hotel Merit Altınel birinci toplantı

 
...©  DPT, 24.11.1999 - 20. 1. 2000
plan8.dpt.gov.tr/nufus/
plan8
dpt

 
 
 
 
 
 
 


.
...özel ihtisas komisyonları:
...nüfus, demografi yapısı, göç
çalışma çerçevesi...

 
 

          Ekonomik ve sosyal refahın hem yaratıcısı ve hem de yararlanıcısı durumunda olan insanın niceliği ve niteliğini konu edinen nüfus alanındaki gelişmeler kalkınma sürecine etkileri açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin yaşadığı hızlı değişim süreci hem nüfus alanındaki önemli gelişmelerden etkilenmekte ve hem de nüfusun yapısı ve özelliklerini etkilemektedir. Dolayısıyla bu gelişmelerin bilimsel bir ortamda, konunun uzmanları tarafından tartışılması, uygun politikaların ve uygulamaya yönelik stratejilerin tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır.

          Planlı kalkınma döneminin başından itibaren üzerinde hassasiyetle durulan kalkınma ve nüfus ilişkisi, yeni bir yüzyıla girerken de kazandığı yeni boyutlarla önemini korumaktadır. Vııı. Beş yıllık kalkınma planı da, böyle bir ortamda nüfus konusundaki gelişmeleri ülkemiz açısından tespit etmek ve gelecekte ortaya çıkabilecek yeni oluşumları her yönüyle dikkate alarak alternatifli hedef ve stratejileri belirlemek amacını taşımaktadır.

          Son yıllarda ülkemiz nüfusunun büyüklüğünü ve kompozisyonunu etkileyen yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin başında, büyük oranda doğurganlıktaki düşüşe bağlı olarak ortaya çıkan nüfus artış hızındaki azalma gelmektedir. Bebek ve çocuk ölümlerindeki azalma ve ortalama yaşam ümidinin artması ise nüfusun hem büyüklüğünü ve hem de yaş yapısını etkilemektedir. Ayrıca, iç ve dış göçlerin etkisi ile nüfusun coğrafi dağılımındaki değişiklikler sürmektedir. Bu çerçevede yakın gelecekte oluşacak nüfus yapısına uygun ekonomik ve sosyal politikaların, dünyadaki gelişmeleri de dikkate alan bir yaklaşımla yeniden oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

          Nüfusumuzun artış hızındaki azalma eğiliminin, nüfusun niteliğinin artırılması yönündeki gayretlerin hızlandırılmasına da imkan hazırladığı bir gerçektir. Ekonomik açıdan gelişme düzeyimizle uyuşmayan bebek, çocuk ve anne ölüm hızlarının yüksekliği, üreme sağlığı hizmet sunumu ve yararlanma düzeyinin düşüklüğü, anne ve çocukların sağlığına ilişkin göstergelerde yerleşim yeri ve bölge bazındaki farklılıkların büyüklüğü gibi meselelerimizin çözümlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede ailelerin istedikleri sayıda ve sıklıkta çocuk sahibi olma arzularının da karşılanması büyük önem taşımaktadır. Bunun için temel ve koruyucu sağlık hizmetleri yanında üreme sağlığı çalışmalarına ağırlık verilmesi, bu alanda hizmet sunumu ve talebinin artırılması ve özellikle kadınların eğitim düzeyinin yükseltilmesi büyük önem taşımaktadır.

          Kalkınma sürecinin planlanmasında önemli bir girdi olan ve nüfusa ilişkin doğru politikaların tespiti ve uygulamaya konulması için büyük önem taşıyan nüfus sayım ve kayıt sistemleri ile nüfus araştırmalarının verilerinin geçerliği, güvenilirliliği ve güncelliğinin sağlanması konusunda yeterli ve bütüncül bir sistemin kurulması henüz istenen düzeyde gerçekleştirilememiştir. Bu durum nüfusa ilişkin veri ve göstergelerimizin, kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarına ve uluslararası dökümanlara yanlış, eksik veya güncel olmayan bir şekilde yansımasına sebep olmaktadır


 
 


.
...özel ihtisas komisyonları:
...nüfus, demografi yapısı, göç
tartışılması düşünülen konular...

 


.
...özel ihtisas komisyonları:
...nüfus, demografi yapısı, göç
internet kaynakları...

 
 
 

VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı: Nüfus Özel İhtisas Komisyonu ( doc )( pdf )

 
 
 
 


.
...özel ihtisas komisyonları:
...nüfus, demografi yapısı, göç
başkan, raportörler, koordinatörler...

 
 
 
 

Başkan Prof. Dr. Aykut TOROS
Raportör Meryem Demirci
.
Koordinatörler
(DPT, santral: 312 230 87 20)
Kemal Madenoğlu, DPT
dahili: 6423
Mehmet Kontaş, DPT
dahili: 6424

Faks: 312 231 93 68


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


.
...özel ihtisas komisyonları:
...nüfus, demografi yapısı, göç
üye listesi...
.

No
Ünvanı
Adı
Soyadı
Kurumu
1
Araş. Gör. Dr. ALİ AÇIKEL GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
2
ŞULE ALTABAN TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
3
Yrd. Doç. Dr. KEMAL ARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
4
Doç. Dr. FERAMUZ AYDOĞAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 
5
Yrd. Doç. Dr. AYŞE AZMAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ 
6
Orm. Yük. Müh. DILEK BİLAN ORMAN BAKANLIĞI
7
Yrd. Doç. Dr. İSMAİL BULDAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
8
  HÜSEYİN ÇAĞLAYAN İL NÜFUS VE VADANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
9
Yrd. Doç. Dr. ASIM ÇOBAN AMASYA EĞİTİM FAKÜLTESİ
10
Prof. Dr. AYŞE DOĞAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
11
Prof. Dr. AYŞE GEDİK ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
12
Prof. Dr. BİRSEN GÖKÇE SOSYOLOJİ DERNEĞİ
13
  HİKMET GÖKMEN TMMOB - TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
14
Yrd. Doç. Dr. NEVZAT GÜLDİKEN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 
15
Nüfus Hrk. Uzm. GONCA GÜLER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
16
Prof. Dr. SABAHATTİN GÜLLÜLÜ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
17
Od. Org. Şb. Md. FATMA KADIOĞLU ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ
18
Araş. Md. N. KARAİNCİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
19
Şb. Md. CELAL KARPUZ ORMAN BAKANLIĞI
20
Öğr. Gör. NUSRET KASAP AMASYA EĞİTİM FAKÜLTESİ
21
Yrd. Doç. Dr. İLKİM KAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
22
Dai. Bşk. SUAT KÜÇÜK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
23
Doç. Dr. GÜLAY LOĞOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
24
Prof. Dr. SİNAN ÖZALP OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 
25
Prof. Dr. KAZIM ÖZDAMAR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 
26
Uzman FATMA ÖZDOĞAN DEVLET BAKANLIĞI (HASAN GEMİCİ)
27
Prof. Dr. FERİDE SAÇAKLIOĞLU TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BŞK.
28
Prof. Dr. YÜMMİ SEZEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ
29
Prof. Dr. ALİ NAZIM SÖZER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
30
Doç. Dr. HAYDAR SUR MARMARA ÜNİVERSİTESİ
31
Uzman FİSUN ŞENER DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
32
Prof. Dr. ALAETTİN TANDOĞAN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
33
Harita Md. M. TAŞKAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 34 Uzman AYLA TEKER TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
 35 Prof. Dr. MUSTAFA YAŞAR TINAR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
 36   ÖMER TOKGÖZ MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU
 37 Uzm. Yrd. A. YETKİN TOPRAK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
 38   SELMA TOSUN TMMOB - TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
 39 Yrd. Doç. Dr. FERYAL TURAN KENTSEL GELİŞME VAKFI
 40 Uzm. Yrd. KEZBAN UĞUZER ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI
 41 Prof. Dr. MAHİR ULUSOY TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BŞK.
 42   AYDIN ÜNAL HAK-İŞ HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
 43 Dr. SAMİRA  YENER  
 44 Prof. Dr. GÜLER BEZİRCİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 45 Prof. Dr. AYKUT TOROS HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 46 Prof. Dr. SUNDAY ÜNER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 47 Doç. Dr. ATİLLA  HANCIOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 48 Doç. Dr. TURGAY ÜNALAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 49 Doç. Dr. BANU ERGÖÇMEN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 50 Yrd. Doç. Dr. İSMET KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 51 Yrd. Doç. Dr. ELİF KURTULUŞ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 52 Dai. Bşk. ŞEREF HOŞGÖR DİE
 53   MERYEM  DEMİRCİ DİE
 54   BAKİ AKIN DİE
 55   HASİBE  DEDEŞ DİE
 56   TOMRİS  AKMAN DİE
 57   SÜHENDAN EKNİ DİE
 58 Prof. Dr. AYŞE AKIN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 59 Prof. Dr. ERGÜL TUNÇB?LEK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 60 Prof. Dr. MÜNEVVER BERTAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 61 Doç. Dr. NESRİN  ÇİLİNGİROĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 62 Doç. Dr. HİLAL  ÖZCEBE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 63 Prof. Dr. BELMA AKŞİT HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 64 Dr. RIFAT KÖSE SAĞLIK BAKANLIĞI
 65   UĞUR AYTAÇ SAĞLIK BAKANLIĞI
 66 Dr. M. ALİ BİLİKER SAĞLIK BAKANLIĞI
 67 Dr. İBRAHİM AÇIKALIN SAĞLIK BAKANLIĞI
 68 Dr. ARZU KÖSELİ SAĞLIK BAKANLIĞI
 69 Dr. SARE YİĞİTBAŞ SAĞLIK BAKANLIĞI
 70 Dr. GÜNEŞ ERMUMCU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ
 71 Dr. GÖKHAN YILDIRIMKAYA SSK
 72 Prof. Dr. FERHUNDE ÖZBAY BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
 73 Prof. Dr. CEM BEHAR BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
 74 Prof. Dr. AYŞEN BULUT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
 75 Dr. ENİS BALKAN TÜRKİYE AİLE PLANLAMASI VAKFI
 76 Dr. SEMRA KORAL AİLE PLANLAMASI DERNEĞİ
77
Dr. NURAY FİNCANCIOĞLU İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI
78
Dr. DEMET GÜRAL İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI
79
Temsilci Yrd. AHMET ÖZIRMAK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ
80
Dr. CEM TURAMAN  
 81 Prof. Dr. BAHATTİN AKŞİT ODTÜ
 82 Prof. Dr. Y.ZİYA ÖZCAN ODTÜ
 83 Dai.Bşk. LEYLA COŞKUN KSS GN. MD.
 84 Dai.Bşk. MEHMET EMİRALİOĞLU NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GN. MD.
 85 Dr. TÜRKİZ GÖKGÖL WİLLOWS VAKFI
 86 Dr. DERMAN BOZTOK SAĞLIK BAKANLIĞI
 87 Dr. FAHRETTİN TATAR POLİCY PROJESİ
 88 Dr. SELÇUK METİNER SAĞLIK BAKANLIĞI
 89 Dr. SERAP  ŞENER SAĞLIK BAKANLIĞI
 90 Planlama Uzm. TUNCER KOCAMAN DPT
 91   MUSTAFA  GÜNGÖRLÜ ÇANKAYA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
 92 Prof. Dr MÜMTAZ PEKER  
 93       ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK DAİRE BŞK
 94       GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
 95 Doç.Dr AHMET  İÇDUYGU  
 96   AYŞA KARADUMAN TAŞ DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
 97 Doç. Dr. NİYAZİ USTA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
 98 Dr. AHMET GÖKDERE ANKARA ÜNİVERSİTESİ


 
 
...özel ihtisas komisyonları:
...nüfus, demografi yapısı, göç
açıklamalar...

VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

NÜFUS, DEMOGRAFİ YAPISI, GÖÇ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

GENEL KURUL TOPLANTI 

TUTANAĞI
          Nüfus, Demografi Yapısı, Göç Özel İhtisas Komisyonunun ilk toplantısı 8 Aralık 1999 tarihinde yapılmıştır. Komisyon üyeleri tarafından Komisyon Başkanlığına Prof. Dr. Aykut TOROS, Raportörlüğüne ise Meryem DEMİRCİ seçilmiştir.

          Ekte verilen toplantı gündemi çerçevesinde yapılan toplantıda öncelikle alt komisyon oluşturulmak üzere aşağıda verilen dört konu üzerinde tartışılmıştır;
 

 • Nüfus ve kalkınma 
 • Üreme sağlığı 
 • Göç 
 • Veri kaynakları ve analizi


          Bu konu başlıkları ve içerikleri üzerinde yapılan tartışmalarda komisyon üyeleri tarafından aşağıda verilen öneriler ifade edilmiştir:
 

NÜFUS VE KALKINMA
 

 • Nüfusun demografi yapısının bu bölüm içerisinde incelenmesi ve başlığın "Nüfus, Demografi ve Kalkınma" olarak değiştirilmesi,
 • Nüfus ve Kalkınma konusu içinde yaşlı nüfusun incelenmesi,
ÜREME SAĞLIĞI
 
 • Üreme sağlığı konusunun çok kapsamlı olması nedeniyle alt komisyonda aile planlaması konusunun ağırlıklı olarak incelenmesi,
 • Üreme sağlığı başlığının ‘doğurganlığın düzenlenmesi’ olarak değiştirilmesi,
 • Kahire Konferansında alınan kararlar doğrultusunda üreme sağlığı ifadesinin korunmasının doğru olduğu, 
 • Üreme sağlığı başlığının ‘üreme sağlığı ve hakları’ olarak değiştirilmesi,
 • Kahire Eylem Planında olduğu gibi, üreme sağlığı başlığının "üreme sağlığı ve aile planlaması" olarak değiştirilmesi,
GÖÇ
 
 • Demografi yapısındaki değişimin bir bütün olarak incelenmesi için Göç bölümünün "Nüfus Dinamikleri" olarak değiştirilmesi,
 • Ülkemizde büyük önem taşıyan hızlı göç hareketliliği ve göç politikalarının ayrıntılı olarak incelenmesi amacıyla göç konusunun ayrı bir alt komisyon tarafından incelenmesi,
 • Göç başlığının Nüfus Dinamikleri ve Göç olarak değiştirilmesi,


          Yukarıda belirtilen önerilerin ışığında yapılan tartışmalar sonucu Komite üyeleri tarafından, alt komisyon sayısının artırılmamasına ve dört alt çalışma grubu için önerilen konu başlıklarının aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmesine karar verilmiştir. 
 

Alt Komisyonların Konuları:

 • Nüfus ve Kalkınma 
 • Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması 
 • Nüfus Dinamikleri ve Göç 
 • Veri Kaynakları, Analizi ve Projeksiyonları


          Komisyon üyeleri, yukarıda belirtilen gruplardan birine kendi tercihleri doğrultusunda kayıt olmuşlardır. Genel Kurul toplantısına katılamayan Komisyon üyeleri tercih edecekleri bir Alt Komisyonun raporuna katkıda bulunabilecektir. Bunun için ÖİK koordinatörleri veya Alt Komisyon Başkanları ile temas kurmaları yeterli olacaktır.

          Genel Kurulun çalışmalarını 31 Ocak 2000 tarihine kadar bitirmesi gerektiğinden bu tarih dikkate alınarak Genel Kurulun çalışma takvimi belirlenmiştir.
 

Genel Kurulun Çalışma Takvimi:

          Alt Komisyon üyelerinin raporlarını Alt Komisyon Başkanına iletmeleri;  28 Aralık 1999

          Alt Komisyon raporlarının tamamlanması;    14 Ocak 2000

          Genel Kurul toplantısı ve ÖİK raporunun onayı;   21 Ocak 2000

          Raporun DPT’ye teslim edilmesi;     31 Ocak 2000

          Genel Kurul toplantısının öğleden sonraki bölümünde, her Alt Komisyon kendi arasında toplanarak Başkan, Raportör ve üç kişilik redaksiyon grubunu seçmişlerdir. Ayrıca, raporlarında içerecekleri bölümleri genel olarak tartışmışlar ve Genel Kurula bu çalışmaların sonucu hakkında bilgi vermişlerdir.
 

Nüfus ve Kalkınma Alt Komisyonu

Başkan:   Cem TURAMAN e-posta: cturaman@tr-net.net.tr
Raportör:   Selma TOSUN
Redaksiyon Grubu:  Nesrin Çilingiroğlu, Türkiz GÖKGÖL, 
Cem TURAMAN, Kezban UĞUZER

Konu başlıkları:

 • Durum saptama 
 • Kalkınmanın planlanmasında nüfus 
 • Ana sektörlerin nüfus ile ilişkisi (Eğitim, sağlık, istihdam, konut) 
 • Kalkınmada dikkate alınması gereken nüfus grupları 
 • Kalkınmayı destekleyici unsurlar (Nüfus araştırmaları, Ulusal Eylem Planları, Teknik işbirliği Programları, Sivil Toplum Kuruluşları) 
 • Nüfus ve kalkınma ilişkisinde öngörülen politika ve stratejiler


Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması

Başkan:   Ayşe AKIN Tel: (312) 3243975
Raportör:   Mehmet Ali BİLİKER
Redaksiyon Grubu:  Sunday ÜNER, Nuray FİNCANCIOĞLU, Derman BOZTOK

Konu başlıkları:

 • Hayat boyu üreme sağlığı 
 • (Üreme hakları, savunuculuk, BEİ ve üreme sağlığı)
 • Adolesan üreme sağlığı 
 • Ana sağlığı ve anne ölümü 
 • Aile planlaması 
 • Cinsel sağlık


Nüfus Dinamikleri ve Göç

Başkan:   Banu ERGÖÇMEN e-posta: bergocmen@hacettepe.edu.tr
Raportör:   Ayşe KARADUMAN TAŞ
Redaksiyon Grubu:  Celal KARPUZ, Demet GÜLAY, İsmail BULUTAN

Konu başlıkları:
 

 • Doğurganlık (Doğurganlığı etkileyen faktörler, sorunlar ve öneriler) 
 • Ölümlülük 
 • (Bebek, çocuk, yetişkin ölümlülüğü ve ölümlülüğü etkileyen faktörler)
 • Göç (İç ve dış göçler) 
 • Nüfus ve yerleşme 
 • Mekansal dağılım 
 • Kentleşme süreci ve kente uyum


Veri Kaynakları, Analizi ve Nüfus Projeksiyonu

Başkan:   Şeref HOŞGÖR e-posta: seref.hosgor@die.gov.tr
Raportör:   Fisun ŞENER
Redaksiyon Grubu:  Samira YENER, Turgay ÜNALAN, 
Mehmet EMİRALİOĞLU, Fisun ŞENER

Konu başlıkları:

 • Sayımlar 
 • Kayıtlar 
 • Araştırmalar 
 • Nüfus Projeksiyonları


Koordinatörler:
Y. Mehmet KONTAŞ e-posta mkontas@dpt.gov.tr
Kemal MADENOĞLU e-posta: kmaden@dpt.gov.tr


 
...©  DPT, 24.11.1999 - 20. 1. 2000
plan8.dpt.gov.tr/nufus/
plan8
dpt